Advocatuur

Voor ieder probleem een oplossing.

Voor wie

Zowel particulieren als ondernemers kunnen terecht bij Schlepers en Potyk. Ook behandelen wij zaken voor cliënten die in aanmerking komen voor van overheidswege gefinancierde rechtshulp, op toevoegingsbasis via de Raad voor Rechtsbijstand.
Voor informatie hierover kunt u terecht op:

Rechtsgebieden:

 • Fiscaal strafrecht

  Ons kantoor behandelt vanwege de kennis van fiscale wetgeving met name fraudezaken die een financiële dimensie hebben, zoals belastingfraude (artikel 68 en 69 AWR), witwassen (artikel 420bis e.v. Sr), valsheid in geschrifte (artikel 225 Sr) en faillissementsfraude (artikel 340 e.v. Sr). Zowel in eerste aanleg bij de rechtbank als in hoger beroep bij het gerechtshof kunnen wij u bijstaan.

 • Sociaalverzekeringsrecht

  Sociaal verzekeringsrecht heeft betrekking op diverse soorten uitkeringen die worden verstrekt door de gemeente, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de werkgever. Binnen ons kantoor kunt u terecht voor onder andere de volgende procedures:
  – Terugvordering van de bijstandsuitkering (Participatiewet)
  – Boetes/Korting op uw uitkering(en)
  – Verlaging, weigering of intrekking van uw uitkering (WIA/WGA)
  – WW-uitkering
  – WAO, WIA, Wajong en overige sociale verzekeringen
  – (gedeeltelijke) Afwijzingen van uw uitkering(en)

 • Personen- en Familierecht

  Ons Kantoor houdt zich onder andere bezig met:
  – Echtscheidingen
  – Beëindiging geregistreerd partnerschap en samenwoning
  – Ouderschapsplan
  – Alimentatie
  – Ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing

 • Ondernemings- en handelsrecht

  TBA.

Klachtenregeling/geschillencommissie Advocatuur

Het kantoor kent een informele klachtenregeling. Op verzoek wordt deze uitgereikt.

Ons Kantoor is aangesloten bij de geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder stichting geschillencomissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s Gravenhage.

Voor alle rechtstreekse vragen omtrent Advocatuur kunt u ons ook bereiken op het volgende e-mail adres: advocatuur@spfiscaal.nl