Vaknieuws

Geschreven op
22 februari 2019


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

Vennootschapsbelasting

Kosten van onzekere verkoop deelneming zijn te activeren

In principe vallen de kosten vanwege het aan- of verkopen van een deelneming onder de deelnemingsvrijstelling, zodat zij niet aftrekbaar zijn. In sommige situaties is onduidelijk of kosten wel of niet vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Maar met een arrest van de Hoge Raad is meer helderheid ontstaan. Ten eerste kunnen kosten alleen onder de deelnemingsvrijstelling vallen als zij zonder de aan- of verkoop van de deelneming niet zouden zijn gemaakt. Bovendien moet de verwerving of vervreemding doorgaan. Stel nu dat de verkoop aan een beoogde koper spaak loopt, terwijl in de volgende fase een verkoop aan een andere partij doorgaat. In deze situatie vallen de verkoopkosten van de eerste fase alleen onder de deelnemingsvrijstelling voor zover zij ook waren gemaakt als die fase niet had plaatsgevonden. De Hoge Raad meent dat de belastingplichtige de kosten van een voorgenomen aan- of verkoop van een deelneming mag activeren. Op de balans komt dan een transitorische actiefpost te staan. Deze actiefpost mag blijven staan totdat vaststaat of de aan- of verkoop doorgaat. Op dat moment moet de vennootschap de post afboeken en toetsen welk deel van de kosten niet-aftrekbaar is.