Vaknieuws

Geschreven op
15 oktober 2019


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

Vennootschapsbelasting

Innovatiebox wordt minder voordelig

Als B.V.’s en N.V.’s winst behalen met innovatieve activiteiten, hoeven zij over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Voor deze innovatieve winsten geldt namelijk de zogeheten innovatiebox. Nu vallen voordelen van uit de innovatiebox in beginsel tegen een effectief tarief van 7%. Maar het kabinet is van plan om dit effectieve tarief te verhogen naar 9%.

Let op!

De staatssecretaris van Financiën heeft dit plan nog niet in de vorm van een wetsvoorstel gepresenteerd. Het is de bedoeling dat het pas vanaf 2021 gaat gelden.

Tijdig aangifte vennootschapsbelasting doen wordt lonender

Als een lichaam zijn aangifte vennootschapsbelasting indient vóór de eerste dag van de zesde maand na afloop van het tijdvak waarop de aangifte ziet, is deze aangifte tijdig ingediend. Bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar moet de aangifte dus vóór 1 juni zijn ingediend. Onder de huidige wetgeving kan de Belastingdienst ook bij een tijdige aangifte belastingrente berekenen. Dit is het geval zodra de aangifte na de eerste dag van de vierde maand na afloop van het boekjaar (1 april bij een kalenderjaar als boekjaar) wordt ingediend. Voorgesteld is nu om geen belastingrente in rekening te brengen als de aangifte op tijd is ingediend. Dus voor de eerste dag van de zesde maand na afloop van het tijdvak. Bovendien moet de fiscus de aanslag opleggen conform de ingediende aangifte.

Let op!

Deze maatregel zal al toepassing zijn voor belastingaanslagen over tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2019.

Einde voor betalingskorting vennootschapsbelasting

Als belastingplichtigen de verschuldigde belasting in één keer betalen in plaats van in maandelijkse termijnen, krijgen zij in bepaalde gevallen een betalingskorting van de Belastingdienst. Het kabinet is van plan deze betalingskorting voor de vennootschapsbelasting af te schaffen per 1 januari 2021.

Tip!

Op het aanslagbiljet is een eventueel verleende betalingskorting te zien. Dat geldt nu eveneens nog voor (voorlopige) aanslagen vennootschapsbelasting.