Vaknieuws

Geschreven op
15 oktober 2019


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

Toekomstvoorzieningen

Overgangsrecht voor onzuivere saldolijfrenten

Op grond van overgangsrecht uit 2001 vindt belastingheffing over oude lijfrente-uitkeringen pas plaats nadat de uitkeringen meer bedragen dan de inleg, die niet in aftrek is gekomen. De regering zou deze regeling per 1 januari 2021 beëindigen. Daarbij zou een afrekenverplichting ontstaan bij de overgang van de polis van box 1 naar box 3. U zou dan in één keer belasting moeten betalen over de waarde van uw polis minus de premies die u niet kon aftrekken. Het voorstel is nu om de regeling na 1 januari 2021 voort te laten bestaan zonder afrekenverplichting. Deze maatregel geldt ook voor bepaalde buitenlandse pensioenen.

Let op!

Als u voor uw saldolijfrenten helemaal geen premies kon aftrekken, is sprake van een zuivere saldolijfrente. Het voorgestelde overgangsrecht zal niet gelden voor zuivere saldolijfrenten. Zuivere saldolijfrenten gaan dus wel per 1 januari 2021 naar box 3 met een afrekenverplichting.

Geen toerekening door dga genoten ODV-termijn aan erfgenaam

De Belastingdienst heeft een vraag & antwoordbesluit opgesteld over uitkeringen uit een oudedagsverplichting (ODV). De vraag is wat men moet doen als een dga zijn pensioen in eigen beheer heeft omgezet in een ODV, het uitkeren van de ODV-termijnen al is begonnen en gedurende de uitkeringsperiode de dga overlijdt. De gedachte is dat het recht op de resterende ODV-termijnen overgaat op de erfgenamen van de dga. Moet men dan een uitgekeerde termijn van de ODV van de periode waarin de dga overlijdt naar evenredigheid toedelen aan de dga en zijn erfgenamen? Het antwoord luidt dat in deze situatie uitsluitend het recht op de nog niet uitgekeerde ODV-termijnen overgaat op erfgenamen. De erfgenamen verkrijgen dus geen recht op (een evenredig deel van) de ODV-termijnen die voor het overlijden al zijn uitgekeerd aan de overleden dga.