Vaknieuws

Geschreven op
13 augustus 2018


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

Toekomstvoorzieningen

Bij finaal verrekenbeding moet ex-echtgenoot meewerken aan omzetting PEB

Hebt u nog steeds een pensioen in eigen beheer (PEB), maar wilt u dat omzetten in een oudedagsverplichting (ODV)? Dan hebt u daarvoor toestemming van uw (ex-)echtgenoot nodig. Hij zal het formulier van de Belastingdienst mede moeten ondertekenen. Nu zal een ex-echtgenoot niet altijd even bereidwillig zijn om toestemming te geven. Was u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden met een finaal rekenbeding, dan beschikt u over een extra argument om uw pensioen in eigen beheer om te zetten. Door de omzetting van uw PEB in een ODV zal uw B.V. namelijk een lagere passiefpost krijgen. Het gevolg is dat de aandelen in uw B.V. in waarde stijgen. Door de werking van het finaal verrekenbeding deelt uw ex-echtgenoot mee in deze waardestijging. Dit kan het aantrekkelijk maken voor uw ex-echtgenoot om toestemming te geven voor de omzetting.

Tip!

Als uw ex-echtgenoot niet overtuigd is, kunt u ons vragen om een beroepsprocedure te starten. Gezien recente rechtspraak op dit gebied is er een aanzienlijke kans dat de rechter zal oordelen dat het voortzetten van het oude pensioen niet redelijk is. Op grond van de redelijkheid en billijkheid kan de rechter uw ex-echtgenoot veroordelen om mee te werken aan het afstempelen van de pensioenaanspraken en de omzetting in een ODV.

Let op!

Volgend jaar is het laatste jaar waarin u als dga uw pensioen in eigen beheer kunt afkopen met een afkoopkorting. In 2019 zal deze korting 19,5% bedragen. Dit jaar geldt nog een korting van 25%

Geen verevening van buiten huwelijk opgebouwd en afgekocht pensioen

Als iemand scheidt van zijn echtgenoot maar een paar jaar later het huwelijk een tweede kans wil geven, is het mogelijk dat hij ondertussen pensioen heeft opgebouwd. Stel nu dat de echtgenoot die het pensioen opbouwt een deel van het pensioen tijdens het tweede huwelijk afkoopt. De ontvangst van de afkoopsom besteedt hij vervolgens aan een gemeenschappelijk vermogensbestanddeel. Als het tweede huwelijk ook strandt, kan de vraag opkomen of een verevening van het pensioen moet plaatsvinden. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat geen verevening plaatsvindt van pensioenrechten die buiten de huwelijksperiode zijn opgebouwd. Daarbij maakt het niet uit of de pensioenrechten zijn afgekocht of niet. In geval van afkoop van deze pensioenrechten verkrijgt de opbouwer van het pensioen een vergoedingsrecht tegenover de huwelijksgemeenschap. Dit recht moet men waarderen tegen de nominale waarde van de afkoopsom.