Vaknieuws

Geschreven op
18 augustus 2015


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

Pensioenaanspraak en oudedagssparen

Toekomstvoorzieningen

Bij bovenmatigheid volledige pensioenaanspraak belast

Rechtbank Gelderland heeft eind 2013 uitspraak gedaan in een procedure waarbij in geschil was of een bestaande pensioenregeling op tijd was aangepast aan de Wet fiscale behandeling van pensioenen. Na geconcludeerd te hebben dat de regeling niet tijdig was aangepast, oordeelde de rechtbank dat alleen het bovenmatige deel van de aanspraak moest worden belast. De Belastingdienst heeft op zijn pensioensite een nieuwe Vraag & Antwoord gepubliceerd over dit onderwerp. Hieruit blijkt dat de Belastingdienst vasthoudt aan zijn standpunt: bij bovenmatigheid of een oneigenlijke handeling is de waarde van de volledige pensioenaanspraak direct belast. De uitspraak van Rechtbank Gelderland wordt dus niet als richtsnoer gebruikt bij de afkoop en vervreemding van pensioenaanspraken.

Staatsecretaris prefereert oudedagssparen boven bestemmingsreserve

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief over oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer gestuurd naar de Tweede Kamer. Daarin vergelijkt hij twee alternatieven met elkaar: de oudedagsbestemmingsreserve en het oudedagssparen. Bij de oudedagsbestemmingsreserve (OBR) wordt belastingvrij vermogen gereserveerd voor de toekomstige aanwending voor een oudedagsvoorziening voor een dga. Hierbij heeft de bv geen verplichting om de reserve om te zetten in een voorziening. Fiscaal gezien is de OBR vermogen, maar de commerciële waardering van deze reserve zal complex zijn. Voor het oudedagssparen moet in de loonbelasting een nieuw wettelijk kader worden ontwikkeld. De mogelijkheid om pensioen op te bouwen zal alleen blijven bestaan als dit bij een externe verzekeraar wordt bedongen. Het oudedagssparen komt in beeld wanneer men niet kiest voor een pensioen op basis van eindloon-, middelloon- of beschikbarepremieregeling. Bij het oudedagssparen kan jaarlijks maximaal een bepaald vast- dan wel staffelpercentage van het loon opzij worden gezet binnen de bv. Dit ‘spaarpotje’ voor de dga kwalificeert zowel fiscaal als commercieel als vreemd vermogen. De staatssecretaris geeft de voorkeur aan het oudedagssparen. Hij meent dat dit alternatief meer knelpunten zal oplossen en minder nieuwe problemen opleveren dan de OBR. Hij nodigt de Tweede Kamer uit om hierover in debat te gaan.