Nico Potyk

Nico Potyk is na zijn lerarenopleiding aan de NLO Ubbo Emmius in 1985 begonnen als Docent Economie. Daarnaast studeerde hij in 1991 af als Fiscaal Econoom aan de Rijksuniversiteit van Groningen en is na het afronden van de beroepsvaardigheidsfase van de opleiding tot belastingadviseur lid geworden van de Nederlands Federatie van Belastingadviseurs.

Hij werkte jaren bij enige landelijk werkende Accountants- en Advieskantoren als Fiscaal Adviseur en kantoorleider totdat hij in 1999 als zelfstandig ondernemer een adviespraktijk heeft opgezet en vennoot is geweest van een tweetal Advocaten- en Belastingadviespraktijken.

Nico houdt zich als medeoprichter van Schlepers en Potyk bezig met de algemene adviespraktijk en met name met de agrofiscale fiscale aspecten van de landbouwonderneming, zoals bijvoorbeeld de verplaatsing van de onderneming, emigratie en beëindiging van de onderneming. De unieke landbouwvrijstelling geeft de agrarische fiscale praktijk een zeer bijzondere positie.