Vaknieuws

Geschreven op
18 augustus 2015


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

Nalatenschapsschulden

Familievermogensrecht

Wetsvoorstel ingediend voor bescherming tegen nalatenschapsschulden

Op 11 juni 2015 is een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel beoogt erfgenamen de mogelijkheid te geven hun privévermogens beter te beschermen tegen een onverwachte schuld van de erflater. In de praktijk gaan erfgenamen namelijk nogal eens over op zuivere aanvaarding van de nalatenschap zonder zich bewust te zijn van de risico’s. Omdat een eenmaal gemaakte keuze voor zuivere aanvaarding onherroepelijk is, kan een erfgenaam hierdoor in de financiële problemen komen. Onder het wetsvoorstel is pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een uitzonderingsclausule voor gevallen waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als pas na het overlijden van de erflater duidelijk wordt dat hij tijdens zijn leven een onrechtmatige daad heeft gepleegd en schadeplichtig is. Het wetsvoorstel beoogt ook te voorkomen dat een erfgenaam met privévermogen moet instaan voor zo’n schuld. Daarom wordt een clausule voorgesteld op grond waarvan de erfgenaam de kantonrechter kan verzoeken om bescherming van zijn privévermogen.

Let op!

Een onverwachte schuld is een schuld die de erfgenaam niet kende en evenmin behoorde te kennen op het moment dat hij de nalatenschap zuiver aanvaardde. De erfgenaam heeft daarbij wel enige onderzoeksplicht. Op zijn minst zal hij de administratie van de erflater moeten raadplegen om te zien of er schulden openstaan.