Vaknieuws

Geschreven op
6 november 2018


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

Loonheffingen en sociale verzekeringen

Pas dienstbetrekking bij loonbetalingsverplichting

Een van de voorwaarden voor de aanwezigheid van een dienstbetrekking is dat de opdrachtgever is verplicht om de arbeidskracht loon uit te betalen. Daarom is bijvoorbeeld een bemiddelingsbureau geen werkgever van de opdrachtnemer aan wie zij geen loon hoeft uit te betalen. Zo oordeelde ook Hof Amsterdam in een zaak waarin een vrouw werkte als ziekenverzorgende. De inspecteur meende dat de vrouw onder meer bij een bemiddelingsbureau in dienstbetrekking werkte. Het hof is het daar niet mee eens. Het bureau bemiddelde wel tussen de vrouw en een zorgvrager en verzorgde ook de facturering. Maar de zorgvrager betaalde direct aan de vrouw. De vrouw kon zelfs het bemiddelingsbureau nooit aansprakelijk stellen voor de betaling van de declaraties. Het bemiddelingsbureau had dus geen loonbetalingsplicht tegenover de vrouw en was evenmin haar werkgever.

In 2019 hogere belastingvrije vergoeding vrijwilligers mogelijk

Bent u betrokken bij een organisatie die gebruik maakt van vrijwilligers en hen daarvoor een onbelaste vrijwilligersvergoeding kan verstrekken? Dan is het goed om te weten dat de hoogte van de maximale vergoedingen stijgt per 1 januari 2019. Nu geldt nog een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar. Deze plafonds worden per 1 januari 2019 verhoogd tot € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar.