Vaknieuws

Geschreven op
7 augustus 2017


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

Loonheffingen en sociale verzekeringen

Privédagen tellen mee voor 183-dagenregeling

Op grond van veel belastingverdragen die Nederland heeft gesloten met andere landen is het loon dat een inwoner van een ander land behaalt met een dienstbetrekking in Nederland onder voorwaarden alleen belast in het woonland. Een belangrijke voorwaarde is dat de buitenlandse werknemer hooguit 183-dagen in Nederland is verbleven. Het begrip verblijven moet men volgens de Hoge Raad uitleggen als fysiek aanwezig zijn. Het gaat dus niet alleen om dagen waarin de werknemer in Nederland werkt, maar ook om de overige dagen van aanwezigheid in de werkstaat die enig verband houden met de werkzaamheden daar. Bij overige dagen valt te denken aan zaterdagen, zondagen, vakanties en vrije dagen voor, tijdens of na beëindiging van werkzaamheden of korte onderbrekingen daarvan.

Let op!

De privédagen tellen alleen mee voor de 183-dagenregeling bij het toetsen van het heffingsrecht van Nederland. Blijkt dat Nederland het heffingsrecht heeft, dan tellen alleen de werkdagen mee bij de berekening van het deel van het loon waarover Nederland mag heffen.

Alles of niets met vrijwilligersvergoeding

Als een vrijwilliger voor zijn werkzaamheden voor bepaalde organisaties niet meer ontvangt dan € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar, vormt de vrijwilligersvergoeding geen belast loon. De vergoeding mag overigens geen marktconforme beloning zijn. Zodra de bruto vergoeding het maximumbedrag van € 1.500 overschrijdt, is de vrijwilligersregeling niet van toepassing. Het is dus niet zo dat de opdrachtgever geen loonbelasting hoeft in te houden over de eerste € 1.500.

Let op!

De vrijwilligersregeling geldt alleen als de werkzaamheden zijn verricht voor een algemeen nut beogende instelling, een sportorganisatie of een lichaam dat is vrijgesteld van of niet onderworpen aan vennootschapsbelasting.