Vaknieuws

Geschreven op
15 oktober 2019


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

Loonheffingen en sociale verzekeringen

Vrije ruimte neemt toe in 2020

Dit jaar bedraagt de vrije ruimte 1,2% van het belastbare loon dat u als werkgever betaalt, inclusief bijzondere beloningen. Vanaf 2020 wordt de vrije ruimte verhoogd. Over de eerste € 400.000 van de loonsom past u een percentage van 1,7 toe. Voor het meerdere blijft het percentage van 1,2 gelden. Dit betekent dat u als werkgever vanaf 2020 € 2.000 extra vrije ruimte tot uw beschikking kunt hebben. Wellicht bespaart u daardoor 80% eindheffing over € 2.000.

Tip!

De berekening van de vrije ruimte vindt per werkgever plaats, niet per werknemer. Daardoor kunt u als werkgever de ene werknemer meer dan 1,2% van zijn loonsom aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen ontvangt en een andere werknemer minder dan 1,2%. Het maakt het niet uit hoe u de vrije ruimte verdeelt, zolang de vergoedingen en verstrekkingen gebruikelijk zijn.

Vergoeding Verklaring omtrent gedrag vrij te vergoeden

Voor sommige beroepen zijn werknemers wettelijk verplicht om aan de werkgever een Verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. Maar zelfs als werknemers daartoe niet verplicht zijn, vragen werkgevers geregeld om een VOG. Veel werkgevers vergoeden in dat geval de aanvraagkosten. Om te voorkomen dat de werknemer heffing is verschuldigd over die vergoeding, brengen de werkgevers de vergoeding ten laste van de vrije ruimte. Het Belastingplan 2020 bevat het voorstel om de vergoeding van de kosten van de VOG aan de werknemer gericht vrij te stellen, zodat deze niet meer ten laste van de vrije ruimte komt.

Producten uit eigen bedrijf tegen waarde in het economische verkeer

Een werkgever kan zijn werknemers een vergoeding toe kennen in de vorm van producten die het bedrijf zelf produceert. Bijvoorbeeld door deze producten om niet te verstrekken of tegen een voordelige prijs. Het verschil tussen de waarde van de producten en een eventueel te betalen vergoeding is in principe belast loon. De werkgever moet onder de huidige wetgeving de waarde van de producten uit eigen bedrijf bepalen op het bedrag dat hij aan derden in rekening zou brengen. Er bestaat echter een gerichte vrijstelling voor branche-eigen producten van 20% van de waarde in het economische verkeer van deze producten. De waarde in het economische verkeer van de branche-eigen producten is echter niet per definitie gelijk aan de prijs die het bedrijf derden in rekening brengt. Om de regeling te vereenvoudigen bevat het belastingplan 2020 een voorstel om de waarde van het product uit eigen bedrijf steeds te stellen op de waarde in het economische verkeer.