Vaknieuws

Geschreven op
13 augustus 2018


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

Familievermogensrecht

Splits B.V. bij echtscheiding

Voor echtgenoten met een echtscheiding in het vooruitzicht vormen de aandelen in de eigen B.V. vaak de grootste vermogensbestanddelen waar zij mee moeten omgaan. In de praktijk gaan de aandelen in de B.V. meestal naar de echtgenoot die de B.V. voortzet, de dga. Deze verdeling vindt ook plaats als de aandelen in de huwelijksgemeenschap vallen. Een en ander kan zonder heffing van inkomstenbelasting plaatsvinden. Maar sprake is van overbedeling van de dga als hij alle aandelen verkrijgt, dan zal zijn ex-echtgenoot op hem een onderbedelingsvordering krijgen. Als de dga zijn B.V. dividend moet laten uitkeren om deze schuld aan zijn ex-echtgenoot af te lossen, zal hij wel inkomstenbelasting over dat dividend moeten betalen. Men kan dit tegen gaan door het beleggingsvermogen van de B.V. juridisch af te splitsen van de onderneming van de B.V. de ex-echtgenoot van de dga krijgt dan de aandelen in de beleggings-B.V. zodat geen of in mindere mate sprake is van overbedeling van de dga. Op grond van een recent besluit van de staatssecretaris van Financiën kan een juridische splitsing in het zicht van de verdeling van een huwelijksgemeenschap bij een echtscheiding in beginsel zonder belastingheffing plaatsvinden.

Let op!

De staatssecretaris maakt bij zijn goedkeuring wel een voorbehoud. Als bijvoorbeeld de partijen maar voor een korte duur de huwelijksgemeenschap aangaan om zo fiscaal voordelig de B.V. juridisch te splitsen, kan de fiscus de faciliteit weigeren. In dat geval is belastingheffing gewoon aan de orde.

 

Alle schenkbelasting aftrekbaar als schenking tot erfenis gaat behoren

Als u een schenking ontvangt van iemand die nog geen 180 dagen later overlijdt, doet de Belastingdienst in principe alsof u het geschonken bedrag uit erfrecht hebt verkregen. Als u ook erfgenaam bent van de schenker, wordt de schenking dus opgeteld bij uw erfdeel. U mag dan alleen de vrijstelling voor de erfbelasting toepassen en niet ook de vrijstelling voor de schenkbelasting. Bovendien valt u door de verhoging van het erfdeel eerder in het hoge tarief. Wel mag u de schenkbelasting die u hebt betaald, aftrekken van de erfbelasting die u moet betalen, maar hooguit tot nihil. Sommige rechtbanken hebben geoordeeld dat u de teruggaaf moet berekenen met de evenredigheidsmethode. De teruggaaf is dan gelijk aan de verschuldigde erfbelasting maal het geschonken bedrag gedeeld door de som van de schenking en het erfdeel. Onlangs heeft Rechtbank Noord-Holland geoordeeld dat u de integrale methode mag toepassen. Bij deze methode trekt u gewoon het hele bedrag aan betaald schenkingsrecht af. Bij zo’n integrale verrekening bent in principe dus niet slechter, maar evenmin beter af dan wanneer u het bedrag uit een erfenis zou hebben gekregen.