Vaknieuws

Geschreven op
13 augustus 2018


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

Eigen woning

Vordering op partner voor voorschieten eigen woning staat los van waardedaling

Als uw financiële positie een stuk ruimer is dan die van de persoon met wie u samenleeft (voor het gemak spreken we van partner), kunt u besluiten om de gehele koopsom te voldoen bij de aanschaf van een gemeenschappelijke woning. Ook in deze situatie is het mogelijk dat zowel u als uw partner voor de helft eigenaar van de woning is. Omdat u de gehele koopsom hebt betaald, hebt u wel een vordering op uw partner. Stel nu dat uw partner besluit niet meer met u samen te leven. U verkoopt de woning, maar de opbrengst valt tegen zodat u met een restschuld komt te zitten. Werkt de waardedaling van de woning dan ook door naar uw vordering op uw (ex-)partner? Uit recente rechtspraak blijkt dat dit niet het geval is. Uw partner heeft gewoon zijn deel van de eigen woning gefinancierd, zij het met een lening bij u. Uw partner is voor de helft eigenaar van de woning en deelt ook voor de helft mee in de waardeveranderingen. Hij moet dus zijn hele schuld aan u betalen en de helft van de eventuele restschuld voor zijn rekening nemen. Als de restschuld is ontstaan vóór 29 oktober 2012 of na 31 december 2017, is de rente over deze restschuld niet aftrekbaar.

Tip!

Als u het aandeel van uw partner in de koopsom van de woning voorschiet, leg dit dan vast in een overeenkomst. Bijvoorbeeld in een samenlevingscontract. Zo voorkomt u dat bij het einde van de relatie hierover misverstanden ontstaan.

  

Verhuur belastingvrij tijdelijk uw tuinhuisje!

Gebruikt u een deel van uw woning niet maar zou u best wat aan dat deel willen verdienen? Overweeg dan om dat deel van de woning tijdelijk te verhuren aan derden. Een bijkomend voordeel is dat de verhuuropbrengsten in dat geval onbelast zijn. Dit pakt dus anders uit dan de tijdelijke verhuur van de hele eigen woning. In dat geval is 70% van de verhuurinkomsten belast. Rechtbank Noord-Holland heeft de mogelijkheid van de belastingvrije verhuur van een deel van de eigen woning bevestigd. Ook heeft de rechtbank duidelijk gemaakt dat een tuinhuisje als aanhorigheid ook een deel van de eigen woning kan zijn.