Vaknieuws

Geschreven op
18 augustus 2015


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

Deregulering arbeidsrelaties

Loonheffingen en sociale verzekeringen

Alternatief voor VAR goedgekeurd door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 2 juli 2015 het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen. Als de Eerste Kamer na het zomerreces ook instemt, zal de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 2016 verdwijnen. In plaats van de VAR zullen opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. De fiscus zal beoordeelde overeenkomsten online publiceren als voorbeeld. Belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs kunnen nu al overeenkomsten ter goedkeuring voorleggen. Zo kan de Belastingdienst dit najaar al zo veel mogelijk voorbeeldovereenkomsten publiceren.

Transitievergoeding valt onder groene tabel

Sinds 1 juli 2015 moet elke werkgever een transitievergoeding betalen aan een vertrekkende werknemer als deze minimaal twee jaar bij hem in dienst is geweest. Een transitievergoeding kwalificeert als loon uit vroegere dienstbetrekking. Zelfs als de vergoeding al wordt uitbetaald terwijl de werknemer nog in dienst is. De werkgever moet daarom voor de inhouding van loonheffingen over de transitievergoeding de groene tabel voor bijzondere beloningen toepassen.

Tip!

De werkgever mag eventuele voor de desbetreffende werknemer gemaakte transitiekosten en inzetbaarheidskosten aftrekken van de transitievergoeding. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de werknemer daarmee schriftelijk akkoord is gegaan. Overigens worden transitie- en inzetbaarheidskosten zelf beschouwd als loon voor de werknemer. Afhankelijk van de situatie gaat het om loon uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking. Ook moet men per geval nagaan of hierop een normbedrag, nihilwaardering of gerichte vrijstelling van toepassing is.