Vaknieuws

Geschreven op
15 oktober 2019


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

De ondernemer en de dga

Voorstel om de zelfstandigenaftrek te verlagen

Het Belastingplan 2020 bevat onder meer het voorstel om de zelfstandigenaftrek per 2020 met acht stappen van € 250 en een stap van € 280 te verlagen van € 7.280 in 2019 naar € 5.000 in 2028. De zelfstandigenaftrek komt dan dus uit op circa twee derde van het huidige niveau. Toch denkt de staatssecretaris van Financiën dat zelfstandigen tot en met 2028 in de meeste gevallen er nog steeds erop vooruit zullen gaan. Hij stelt dat tegenover de afbouw van de zelfstandigenaftrek maatregelen staan die de lasten verlichten, zoals de verhoging van de arbeidskorting.

Bestuursrechtelijke dwangsom en bij strafbeschikking opgelegde boete niet aftrekbaar

Vanaf 1 januari 2020 zijn bestuursrechtelijke dwangsommen niet langer aftrekbaar in de winstbelastingen (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting). Hetzelfde geldt voor vergelijkbare buitenlandse dwangsommen. Privaatrechtelijke dwangsommen blijven echter gewoon aftrekbaar. De meeste geldboeten waren al niet aftrekbaar, maar de huidige wet sluit de aftrek van een boete die bij strafbeschikking is opgelegd, nog niet uit. In het Belastingplan 2020 is een maatregel opgenomen om deze boete eveneens van aftrek af te sluiten.

Let op!

Het aftrekverbod geldt voor het eerst voor dwangsommen die na 31 december 2019 zijn verbeurd en voor strafbeschikkingen die na 31 december 2019 zijn uitgevaardigd.

Inspecteur kan onterecht verleende ondernemersaftrek terugnemen

Soms volgt de inspecteur een aangifte van een belastingplichtige die opgeeft dat hij ondernemer is. Als later blijkt dat toch geen sprake is van fiscaal ondernemerschap, kan de fiscus een eventuele toegekende ondernemersaftrek terugnemen. Hof Den Haag heeft dit onlangs bevestigd in een zaak waarin een man de activiteiten van zijn eenmanszaak omschreef als een ‘Bemiddelingsbureau kinderopvang’. De Belastingdienst volgde een aantal jaren zijn aangiftes, maar constateerde later dat de man feitelijk nooit ondernemer was geweest. Het hof stond toe dat de fiscus de eerder onterecht genoten ondernemersaftrek terugnam.