Vaknieuws

Geschreven op
15 oktober 2019


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

BTW: Belasting toegevoegde waarde

Elektronische uitgaven gaan onder btw-tarief à 9% vallen

Het verlaagd btw-tarief van 9% (percentage 2019) zal vanaf 1 januari 2020 ook gelden voor boeken, educatieve informatie voor het onderwijs, dagbladen, tijdschriften en dergelijke in elektronische vorm. Btw-ondernemers mogen het verlaagde tarief ook toepassen op het verlenen van toegang tot nieuwswebsites zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften.

Let op!

Bestaan de elektronische uitgaven respectievelijk nieuwswebsites uitsluitend of hoofdzakelijk uit reclamemateriaal, video-inhoud of beluisterbare muziek? Dan is het verlaagde btw-tarief niet van toepassing.

Deel gebouw gebruikt voor niet-economische activiteiten, maar toch herziening

Als een btw-ondernemer een onroerende zaak gedurende negen jaren na het jaar van eerste ingebruikname in een andere verhouding tussen btw-belaste prestaties en andere prestaties gaat gebruiken, vindt een herziening van de btw plaats. Deze herziening vindt plaats voor een tiende deel van de voorbelasting. Herziening kan echter alleen plaatsvinden voor zover de ondernemer deze zaak in zijn hoedanigheid als btw-ondernemer heeft aangeschaft. Voor zover de ondernemer de onroerende zaak heeft aangeschaft als niet-ondernemer, bestaat geen recht op aftrek voorbelasting en is herziening niet mogelijk. De Belastingdienst mag echter niet zo snel ervan uitgaan dat iemand een zaak in de hoedanigheid van niet-ondernemer aanschaft. Zelfs als een btw-ondernemer een pand vanaf het moment van eerste ingebruikname mede heeft gebruikt voor een niet-economisch activiteit, kan hij dat pand als btw-ondernemer hebben verworven. Bij een latere wijziging in gebruik kan dan toch een herziening plaatsvinden.

Let op!

In de negen jaren na eerste ingebruikname vindt geen herziening plaats als het gebruik voor hooguit 10% wijzigt.

Geen btw-aftrek voor algemene kosten gratis, los af te nemen dienst

Sommige organisaties verrichten btw-belaste prestaties en activiteiten die geen economisch karakter hebben, bijvoorbeeld omdat zij om niet plaatsvinden. De ondernemer kan de btw-aftrek op de algemene kosten in principe toch volledig aftrekken als de niet-economische activiteiten deel uitmaken van de btw-belaste prestaties. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft echter geoordeeld dat niet-economische activiteiten geen deel uitmaken van de btw-belast prestaties als beide activiteiten los van elkaar zijn af te nemen. Als de afnemer van de ene prestatie niet per se ook gebruik moet maken van de andere prestatie, zijn beide activiteiten namelijk zelfstandig. En dan moet de ondernemer in principe volgens de pro rata-methode de btw over de algemene kosten aftrekken.