Vaknieuws

Geschreven op
13 augustus 2018


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

Auto

Belastingdienst wijst massaal bezwaar tegen btw-correctie privégebruik bedrijfsauto af

Als u privékilometers rijdt met een auto die u voor toepassing van de btw op de zaak hebt gezet, moet u een btw-correctie toepassen. Sinds 2011 moet men de btw-correctie in beginsel berekenen aan de hand van het werkelijke privégebruik. Als een kilometerregistratie ontbreekt, past de Belastingdienst een correctie toe van 2,7% (in bijzondere gevallen 1,5%) van de cataloguswaarde van de auto. Veel ondernemers vinden dat deze berekening leidt tot een te hoge correctie. Door de jaren heen heeft de fiscus ongeveer twee miljoen bezwaren van ondernemers ontvangen. Van deze groep heeft maar 1874 uiteindelijk bezwaar ingediend. Vaak ging het om terug te krijgen bedragen van een paar honderd tot duizend euro per jaar. Maar de Belastingdienst heeft deze bezwaren massaal afgewezen. De ondernemers konden niet aantonen dat het btw-bedrag op basis van het aantal werkelijk gereden privékilometers lager zou uitvallen dan bij het rekenpercentage van de fiscus. Wilt u niet dat u een btw-correctie moet toepassen van 2,7%, houdt dan goed uw werkelijke privégebruik bij.

 

Kabinet wil aantal bpm-procedures bij parallelimport doen minderen

In plaats van een tweedehands auto kopen in Nederland, kunt u een auto met een buitenlands kenteken kopen. Men noemt de import van gebruikte auto’s door handelaren, dealers en particulieren ook weleens parallelimport. In het geval van parallelimport doet men voor elke individuele auto een papieren aangifte. Een voordeel van parallelimport is dat de Belastingdienst bij het berekenen van de bpm rekening moet houden met een daling in de waarde van de auto als gevolg van gebruiksschade. De waarde (na afschrijving vanwege gebruik) staat vaak ter discussie. De staatssecretaris van Financiën constateert dat verscheidene adviseurs bij zulke geschillen hun diensten aanbieden op basis van ‘no cure no pay’. Soms voeren zij zelfs procedures zonder dat de eigenaar van de auto daarvan op de hoogte is. Dit komt doordat tijdens de procedure een auto van eigenaar kan veranderen. Ook stelt de staatssecretaris vast dat de toegekende proceskostenvergoeding vaak hoger is dan de belastingvermindering die een succesvolle beroepsprocedure oplevert. Hij wil deze gang van zaken aanpakken, onder meer door het taxatieproces te verbeteren en meer inzichtelijk maken wanneer sprake is van een auto met schade. Daarnaast wil hij zorgen voor een betere informatievoorziening voor kentekenhouders, zodat zij weten wanneer een procedure loopt waarbij de waarde van hun auto is betrokken. Dit moet de markt opener en transparanter maken. Ook hoopt de staatssecretaris dat dit het aantal beroepsprocedures zal doen afnemen.

Let op!

Als u in het buitenland een (gebruikte) auto koopt en mee naar Nederland neemt, zult u de auto moeten laten opnemen in het kentekenregister. Wij kunnen u daarbij bijstaan, neem dus daarvoor contact met ons op!