Vaknieuws

Geschreven op
15 oktober 2019


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

Administratieve verplichtingen

Bestaan van opgevraagde stukken moet redelijk zeker zijn

Hoewel de Belastingdienst ruime bevoegdheden heeft als het gaat om het opvragen van informatie, zijn er wel grenzen. De inspecteur mag geen ‘fishing expedition’ houden. Van zo’n ‘fishing expedition’ is bijvoorbeeld sprake als de fiscus in een informatiebeschikking vraagt naar stukken waarvan niet bekend is of ze bestaan. Zo stelde de inspecteur in een zaak voor Hof Arnhem-Leeuwarden dat hij al beschikte over documenten met betrekking tot een aantal transactie met panden. Hij wist nog niet zeker of hij alle stukken had en vroeg de belanghebbende, een dga, om hem eventuele andere relevante stukken te overleggen. Nu de inspecteur in algemene termen had gevraagd naar stukken die misschien niet eens bestonden, had hij lopen vissen. In zo’n geval bestaat voor de rechter genoeg reden om de informatiebeschikking te vernietigen.