Vaknieuws

Geschreven op
26 juni 2019


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

Administratieve verplichtingen

Controleer of u extra informatie moet leveren in uw jaarrekening

Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen zijn verplicht hun jaarrekening op digitale wijze via SBR te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit zullen zij doen met behulp van administratiesoftware of via de online tool ‘Zelf Deponeren Jaarrekening.’ In de software en de online tool is echter een wetswijziging uit 2018 niet verwerkt. Voor jaarrekeningen over boekjaar 2018 die nog niet gedeponeerd zijn, kan het zijn dat u extra informatie in de toelichtende velden van de administratiesoftware of de online tool van KvK moet opnemen. Zo moeten kleine rechtspersonen kosten van oprichting en uitgifte van aandelen opnemen onder immateriële vaste activa. Eventuele opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal moet u in principe afzonderlijk weergeven. U mag deze stortingen wel optellen bij de vorderingen, maar dan moet u in de toelichting een en ander specificeren. Verder dient u het totaalbedrag aan langlopende schulden (meer dan vijf jaar) en het totaalbedrag aan kortlopende schulden (meer dan 1 jaar) in de balans uit te splitsen. Uiteraard helpen wij u graag met de controle en eventueel het aanpassen van uw jaarrekening.