Vaknieuws

Geschreven op
7 augustus 2017


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

Administratieve verplichtingen

Aansprakelijkheid voor actieve ex-bestuurder

Als een aandeelhouder en bestuurder van een B.V. na zijn aftreden gewoon doorgaat met zijn werkzaamheden voor de B.V., zal de fiscus hem voor de toepassing van de bestuurdersaansprakelijkheid nog als bestuurder zien. Dit was ook het geval in een zaak voor Hof Den Bosch. Daarbij speelde onder meer een rol dat de nieuwe, formele bestuurder zich feitelijk niet bemoeide met het dagelijkse bestuur van de B.V. Niet hij, maar de ‘ex-bestuurder’ vormde het aanspreekpunt tijdens de belastingcontrole. Verder verklaarde een werkneemster van de B.V. niet eens te weten dat de voormalige bestuurder geen formele bestuurder meer was. De Belastingdienst kon al met al de ‘ex-bestuurder’ aansprakelijk stellen voor de onbetaalde belastingschulden van de B.V.

Belastingplichtige moet snel reageren op trage inspecteur

Belastingplichtigen kunnen beroep instellen tegen de weigering van de Belastingdienst om (tijdig) een besluit te nemen. In principe is men daarbij niet gebonden aan een beroepstermijn. De rechter zal het beroep echter niet-ontvankelijk verklaren als de belanghebbende het beroepschrift onredelijk laat indient. Een recente zaak voor Hof Den Haag vormt een voorbeeld van zo’n onredelijk laat beroepschrift. Het hof vond dat de belanghebbende een beroepschrift had moeten indienen binnen zes weken nadat het duidelijk was dat de inspecteur niet (tijdig) een beslissing op een bezwaarschrift zou nemen. In dit geval had de belanghebbende ruim acht jaar gedaan over het indienen van een beroepschrift. Dit was onredelijk laat, zodat zijn beroepschrift niet-ontvankelijk was.