Vaknieuws

Geschreven op
18 augustus 2015


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

Aardbeving verlaagt WOZ-waarde

Eigen woning

Minister van Financiën licht fiscale aspecten van rentemiddeling toe

Onlangs heeft de Vereniging Eigen Huis geldverstrekkers opgeroepen om rentemiddeling aan te bieden aan alle hypotheekklanten met een lopend rentecontract. Naar aanleiding van deze oproep heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer ingelicht over de fiscale aspecten van rentemiddeling voor hypotheekbezitters. Bij rentemiddeling wordt de lopende rentevastperiode afgebroken en gaat een nieuwe rentevastperiode gelden. De verschuldigde boeterente wordt in feite verdeeld over de nieuwe rentevastperiode en betaald in termijnen. Doorgaans wordt op het actuele marktconforme rentepercentage een opslag bepaald. De banken berekenen deze opslag op verschillende manieren, maar in beginsel bestaat de opslag uit twee elementen. Ten eerste wordt de boeterente ‘uitgesmeerd’ over de nieuwe rentevaste periode. Daarnaast zijn er andere opslagen, zoals een vergoeding voor het risico van vroegtijdig volledig aflossen bij verkoop.

Zulke opslagen leiden niet tot splitsing van het rentepercentage wanneer het totaal van alle opslagen een maximum van 0,2 procentpunt niet overschrijdt. Het percentage zal volgens de minister echter vaak boven dit maximum uitkomen. Men moet daarom de opslagen splitsen van de eigenlijke rentevergoeding. Reële boeterenten zijn aftrekbaar als kosten van geldleningen die behoren tot de eigenwoningschuld. Dit geldt ook bij het uitsmeren van de reële boeterente over een nieuwe rentevaste periode via een opslag. De andere opslagen vormen als het ware vergoedingen voor het risico van vroegtijdig volledig aflossen bij verkoop. Zulke opslagen kwalificeren niet als rente of kosten van geldleningen en zijn dus niet aftrekbaar.

Ook aardbeving na peildatum verlaagt WOZ-waarde

Als een aardbeving plaatsvindt na de peildatum voor de WOZ, is dat volgens Rechtbank Noord-Nederland geen bijzondere, specifiek voor de woning geldende omstandigheid die de gemeente verplicht een andere waardepeildatum te nemen. Een andere waardepeildatum kan wel aan de orde zijn voor zichtbare fysieke schade. Ook heeft de rechtbank geoordeeld dat een aardbeving het gevolg kan zijn van de bodemgesteldheid. Mocht deze bodemgesteldheid al slecht zijn op de peildatum, dan is toch sprake van een waardedrukkende factor.

Uitgaven buitenlandse monumentenpanden kunnen ook aftrekbaar zijn

De aftrek van uitgaven voor monumentenpanden staat nu ook open voor panden die op het grondgebied liggen van een andere lidstaat van de EU of EER. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat zo’n buitenlands monumentenpand verband houdt met het Nederlands cultureel erfgoed. Dit verband moet zijn erkend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze goedkeuring is opgenomen in een besluit van de staatssecretaris van Financiën. De goedkeuring voor aftrek geldt vanaf 18 december 2014. Dit is namelijk de datum van het arrest van het Hof van Justitie van de EU dat de grondslag vormde van de goedkeuring.

Tip!

De eigenaar van een monumentenpand kan 80% van de drukkende onderhoudskosten aftrekken als persoonsgebonden aftrekpost. Hierbij maakt het niet uit of het gaat om een eigen woning of om een woning in box 3.